İcra-Avans takip modülüyle birlikte personellerinize ait kesinti ve ödemeleri aktif bir şekilde kontrol altında tutun. Avans talep formu oluşturun ve bu dokümanları dijital olarak belge yönetim sistemine ekleyin. Personellerinize ait tüm ödeme ve kesinti işlemlerinizi personel cari kartı şeklinde kontrol edin. Ekstreleri program içinden personellerinize gönderin.