Orka İnsan Kaynaklarında; Teknopark, Serbest Bölge, Serbest Bölge Tecil, AR-GE (Araştırma geliştirme) merkezlerinde personellerinizi kolaylıkla takip etme imkânınız olacaktır.

Bilindiği üzere 4691 sayılı kanununda; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yöntemleri” ile ilgili tebliğ ve uygulamaları açıklanmıştır. Orka İnsan kaynaklarında , hesap karmaşasından kurtularak teknopark uygulamalarını kolaylıkla uygulama imkânınız olacaktır.

Orka İnsan Kaynakları personellerinizi kaydederken karşınıza yedi seçenek çıkarır. İşyeri, Serbest Bölge, Serbest Bölge Tecil, Teknopark, Tnk. Dışı Doktoralı, Tnk. Dışı Doktorasız, AR-GE Merkezi. Personellerinizin çalışma yerlerini seçmeniz hâlinde Orka İnsan Kaynakları hesaplamaları otomatik olarak düzenleyecektir.

Teknopark uygulamasında ; Yüksek İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet hâline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitü alanı içinde veya yakınında akademik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliğe sahip teknoparkı ya da teknolojileri ifade eder.

Bilindiği üzere teknopark uygulamalarında en büyük sorunlardan birisi de personellerinizin hangi projelerde çalıştığının puantaj kayıtlarında tanımlanması ve aynı zamanda hangi saatlerde hangi projelerde bulunduğunun kayıt altına alınmasıdır. Bu aşamada Orka insan kaynakları devreye girmektedir. Personellerinizin puantaj kayıtlarını proje isimleri ve saatlerine göre kaydetme imkânınız olacaktır. Aynı zamanda parmak okuma cihazlarından puantaj kayıtlarının Orka insan kaynaklarına direkt transferi de mümkün olacaktır. Bu sayede puantajlarda hata yapma olasılığını tamamen ortadan kaldırmış olacaksınız. Proje isimlerinize göre puantaj hesaplamasından sonra personelinizin ücret hesaplamalarını, Orka insan kaynakları otomatik hesaplayacaktır.

Teknopark faaliyetinde bulunan firmaların muafiyetlerini incelediğiniz de ; gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, KDV Muafiyeti, İşveren SGK Muafiyeti (İşveren Hissesinin Yarısı), Personel ücretlerinde Gelir ve Damga Vergisi Muafiyetleri Sonuç Raporlamalarını incelediğinizde Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamalarında Orka insan kaynakların da muafiyetler, devamlı güncel tutulan oranlar ile dinamik olarak hesaplanır ve sonuç hesaplarınızda teknopark faaliyetlerinizin otomatik olarak program tarafından hesaplandığı görülecektir.

Orka İnsan Kaynaklarında Teknopark uygulamasına tabi olan personellerinizin hizmet bildirimleri kanun maddelerine göre otomatik olarak hesaplanacaktır. Aynı ay içinde teknopark dışı faaliyette bulunan personellerinizin kanun maddeleri puantaj kayıtlarında belirlenerek SGK (Sosyal Güvenlik Kurumuna) gönderime hazır hâle getirilecektir.

Orka İnsan Kaynaklarında KDV muafiyeti ;Tebliğ açıklamalarına göre KDV Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır. Orka İnsan Kaynaklarında personellerinizin çalışma yerlerini teknopark seçmeniz hâlinde Gelir Vergisi ve Damga vergisini otomatik olarak muaf tuttuğu görülecektir.

Orka İnsan Kaynakları İşveren SGK Muafiyeti ; Tebliğ açıklamalarına göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2‘nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Orka İnsan Kaynaklarında çalışanların kanun maddelerini seçerken süresini tanıtma imkânınız olacaktır. Bu sayede personellerinizin teknopark sürelerini sizin takip etmenize gerek kalmayacaktır. Program kanun maddelerine göre puantaj kayıtlarını otomatik hesaplar.

Orka İnsan Kaynaklarında teknopark uygulamasında olan personelin Gelir ve Damga Vergisinden Muafiyeti; Tebliğ açıklamalarına göre Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Geçici Madde 2. Bölgede yer alan girişimcinin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerden

Üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için %50,

Doktorasız Diğer AR-GE Personeli için %25’i vergiden müstesnadır.

Orka İnsan Kaynaklarında bu oranları takip etmek zorunda kalmayacaksınız. Personellerinizin teknopark dışı doktoralı ya da teknopark dışı doktorasız olmasına göre programınız hesaplamaları otomatik yapacak ve mali tablolarınızın sonuç hesaplarına teknopark uygulamalarını anlık yazacaktır.