İlk İşlemler

 • OrkaSQL programında; Büro Yönetimi modülünde SMMM Tanımlamaları bölümüne giriniz.
 • Kullanılmakta olan SMMM Bilgisinin incelenmesi ve düzeltilmesi
  • Defter Beyan Sistemi gereği Vergi Numarası girilmek zorundadır.
  • Noterden Sorgula düğmesi kullanılarak Bilgileri otomatik çekebilirsiniz.
  • İşareti kullanılarak APİKEY Bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.
  • Kayıt İşlemleriKayıt işlemleri ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar;
   • Stopajlı Tüm İşlemler(S.Meslek Mak,Kiralar,Gider Pusulası …) Büro Yönetimi modülünden girilecek ve Entegre edilecektir.
   • Demirbaş Alışı/Satışı ile ilgili işlemler Demirbaş Modülünden girilmelidir.
   • İşletme/S.Meslek modülünde Evrak girişinde Çok Satırlı (Gıda harcaması) işlemlerde belge numarası/belge tipi/Cari adı gibi bilgiler aynı girilmelidir.
   • Stopajlı kayıt girilecek Meslek Mensuplarında (Avukat,Doktor…) Büro Yönetiminde ki Diğer Meslek Mensupları bölümü kullanılacaktır.
   • Serbest Meslek Makbuzlarında Cari Kart açılmasına gerek yoktur. Seçilen Mükellef Firmasından otomatik olarak alınacaktır.
   • Avukat,Doktor’ların kestiği stopajsız makbuzlarda Nihai Tüketiciler için Cari Kart açılmasına gerek yoktur.

    

   • SERBEST MESLEK MAKBUZU

   Serbest meslek makbuzları Büro Yönetiminden -> SMMM Makbuz bölümünden girildikten sonra Entegre yapıldığında Otomatik olarak Defter Beyan Entegrasyonu için hazır olacaktır.

   Seçilen Firmaların bilgilerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.