ORKA İnsan Kaynakları Personel ücret yönetimi dendiği zaman maalesef ilk akla gelen işlem Puantaj ve bordro işlemleridir. Ancak ücret yönetimi konusunu ayrıntılı olarak ele alıp, daha da derinlere indiğimiz zaman yapılmakta olan işin çok daha ileri seviyelerde olduğu gerçeği ile karşılaşırız. ORKA İnsan Kaynakları Personel ölçeği küçük olan bir firmada, aylık puantaj işlemlerini yapılması ve ilgili döneme ait ücret atamasını rutin bir bordro oluşturma işlemi olarak nitelendirebiliriz. Ancak personel sayısı fazla olan bir şirkette ücret yönetimi birçok ayrıntıyı beraberinde getirmektedir. Orka İnsan Kaynakları yazılımında, Personel Avans ve İcra Yönetim sistemi yapılacak olan işlemleri çok sistematik bir şekilde bünyesinde tutmaktadır. Örneğin bir personele ait avans işlemi ödeme işleminden çok daha önce talep, onay ve sonuç ilişkisi ile değerlendirilir. Sisteme girişi yapılan her avansa ait talep formu yine “ORKA İnsan Kaynakları Personel Avans Ve İcra Yönetimi” modülü tarafından otomatik olarak oluşturulur ve ilgili personele ait “ORKA İnsan Kaynakları BELGE YÖNETİM SİSTEMİ ”ne kayıt edilir. Avans ’ın talep tarihi, onay tarihi, hangi tarihten itibaren hangi tutarlarda veya taksitler halinde personel ücretinden kesinti yapılacağı bu sistem sayesinde çok rahat bir şekilde izlenebilir. ORKA İnsan Kaynakları Bu sayede ay içinde personellere verilmiş olan avanslara ait banka ödeme listesi tek bir tuşla hazırlanıp, muhasebe sistemine entegre edilebilir.

ORKA İnsan Kaynakları Personel Avans Ve İcra Yönetimi modülünün diğer önemli bir özelliği de Avansların kontrol altında tutulmasıdır. Bilindiği gibi firma bünyesinde çalışan personellere ait gerçekleşmiş olan icra işlemleri ve bu icralara ait belirli oranda kesintilerinin yapılması firmanın sorumluluğu altındadır. Bu modül sayesinde yapılması gereken tek işlem; ilgili personele gelmiş olan icra dosyasının personel kartına tanımlanmasıdır. ORKA İnsan Kaynakları Bu sayede personele ait olan icra tutarı ilgili dönemlerde bu modül tarafından takip edilir ve o ay içinde hak ettiği ücretten belirli oranda kesintileri yapılır. O icra dosyasına ait ne kadar borcun kaldığı ve aylar halinde ödenen tutarlar raporlanabilir. ORKA İnsan Kaynakları Personel kartı üzerinde aktif olarak devam eden bir icra varsa ve ikinci bir icra gelme durumu söz konusu olursa bu modül sayesinde işlemler sıraya konulur. İlk icra dosyası bitmeden ikinci icra dosyası ile ilgili kesintiler bekletilir ve ilgili kurumlara ait geri dönüş yazıları sistem tarafından hazırlanır.

ORKA İnsan Kaynakları Personel Avans ve İcra Yönetimi modülünün kullanımı ile birlikte elde edilecek sonuçlardan en önemlisi, ilgili personellere ait hesap ekstrelerinin tek bir tuşla program üzerinden alınabilmesidir. ORKA İnsan Kaynakları bu sistemde her bir personel bir cari kart gibi değerlendirilir ve elde edilen gelirler ile birlikte personele yapılan ödemeler borç / alacak ilişkisi içinde değerlendirilir. Bu sayede personele ait hesap ekstresi, borç / alacak durum mizan raporları, eğer varsa taksitli borç raporları ayrı ayrı sistemden alınabilir. ORKA İnsan Kaynakları tüm bu işlemler bittiğinde yapılan ödemeler ve maaş tahakkukları muhasebe sistemine aktarılır. Personel ile ilgili herhangi bir ödeme veya borç / alacak durum raporu istenildiğinde kesinlikle muhasebe departmanına ihtiyaç duymadan İnsan Kaynakları programı üzerinden bu raporlar alınabilir. ORKA İnsan Kaynakları sisteminin ödemelerle ilgili en büyük kolaylıklarından biriside, çalışılan bankalara ait ödeme listesinin “Bankanın İstediği” formatta oluşturulmasıdır. Bilindiği gibi birçok banka maaşlarla ile ilgili genelde bir excel dosyası üzerinden ödeme listesi almaktadır. ORKA İnsan Kaynakları Personel Avans Ve İcra Yönetimi modülü ile birlikte bu listenin oluşturulması için banka adı seçmek yeterlidir. Bu sayede sistem hem maaşlar hem de ay içinde bankadan yapılan avans ödemeleri için bu listeyi otomatik olarak oluşturacaktır. ORKA İnsan Kaynakları Personel kartları sistem üzerinde açıldığı esnada, personele ait banka bilgilerinin girilmesi bu listenin sağlıklı bir şekilde oluşturulması açısından oldukça önemlidir.