Bilindiği gibi ülkemizde personellerle ilgili tüm yasal sınırlar “5510 No ‘lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile belirlenmiştir. Bu kanunun kapsamı ve uygulama sınırları oldukça geniştir. Ayrıca personellere verilecek olan ücretlerin cinsi , yapılacak olan kesintiler , yıllık izin ve tazminatların işleyişi yine kanun ve çıkartılmış olan tebliğler ile belirlenir. Özellikle personel ücretleri ve sigorta ödemeleri ile ilgili bütün hesaplamaların hatasız ve kanunlara uygun olması çok önemlidir. Bu işlemlerle ilgili yapılacak olan herhangi bir hata, bağlı bulunduğumuz kuruma yönelik çok önemli cezaları beraberinde getirebilir. Bu yüzden personel yönetimini gerçekleştirmiş olduğumuz yazılımın, mevzuatlarla ilgili değişiklikleri çok yakından takip etmesi ve bu değişikliklerin kolaylıkla sisteme eklenebilmesi gerekir. Örneğin yıl içinde değişen asgari ücret tutarları , her sene belirlenen sigorta matrahları vb. mevzuzat değişiklikleri sistem tarafından devamlı suretle izlenmelidir. Bütün bu risk faktörleri ve personel yönetim sistemi ele alındığında Bordro hesaplama parametreleri bir insan kaynakları yazılımının kalbini oluşturur.

Ancak bazı durumlarda standart tanımlamaların dışında bordro hesaplama parametrelerine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumları belirleyen faktörler sendika anlaşmaları veya firmanın personellerine sağladığı özel ayrıcalıklar olarak gösterilebilir. Örneğin çalıştığımız firma insan kaynakları politikası gereği çalışma süresi 1 yıldan az personeline ücretli izin hak kazandırmak isteyebilir. Ya da firma çalışanlarının bağlı bulunduğu sendika anlaşmalarına göre, ücret farkları geriye dönük olarak personellere verilebilir. Aşağıda bazı örneklerini vereceğimiz, standart tanımlamaların dışında kalan bütün özel hesaplama türleri için ORKA İnsan Kaynakları Parametrik Personel Yönetim Sistemi oldukça basit ve kullanışlıdır. Bu modül sayesinde personellerimiz üzerinde uygulayabileceğimiz özel tanımlamalarından bazıları aşağıdaki gibidir;

Yıllık izin hak ediş sürelerinin firma isteklerine göre özel olarak tanımlanması
Standartı belirlenmiş olan İhbar Önellerinin özel olarak tanımlanması, Firmanın uyguladığı özel gelir türlerinin sistem üzerinden tanımlanması ve hesaplama parametrelerinin, belirtilmesi. Sene ortasında belirlenmiş olan maaş zamlarının geriye dönük olarak personellere ödenmesi ve fark bordrolarının hesaplatılması
Personel gruplarına göre ücret kesinti detaylarının firma çalışma tipine göre belirlemesi.
Özellikle personel haklarının sendika anlaşmaları belirlendiği firmalarda, ORKA İnsan Kaynakları Parametrik Personel Yönetimi sistemi uygulama anlamında kullanıcılarına çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır.